วันที่ 12 – 16 เม.ย. 2564 

 

:bar_chart: |GRC Gold Survey 12 – 16 เม.ย. 64| ทั้งผู้เชี่ยวชาญ และนักลงทุนมองราคาทองสัปดาห์หน้าบวก
ทิศทางราคาทองคำในประเทศรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 2 เม.ย. 64 จากการสำรวจ GRC Gold Survey โดย ศูนย์วิจัยทองคำ

14 ผู้เชี่ยวชาญในตลาดทองคำที่ได้มีส่วนร่วมตอบแบบสำรวจ ในจำนวนนี้มี 7 ราย หรือเทียบเป็น 50% คาดว่าราคาทองคำในสัปดาห์หน้าจะปรับเพิ่มขึ้น ส่วนจำนวน 2 ราย หรือเทียบเป็น 14% คาดว่าราคาทองคำจะลดลง และ จำนวน 5 ราย หรือเทียบเป็น 36% คาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

สำหรับนักลงทุนทองคำ ได้เข้าร่วมตอบแบบสำรวจ จำนวน 317 ราย ในจำนวนนี้มี 183 ราย หรือเทียบเป็น 58% คาดว่าราคาทองคำในประเทศของสัปดาห์หน้าจะปรับเพิ่มขึ้น ส่วนจำนวน 84 ราย หรือเทียบเป็น 26% คาดว่าราคาทองคำจะลดลง และ จำนวน 50 ราย หรือเทียบเป็น 16% คาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

 

:earth_americas: สถานการณ์ราคาทองคำ

ราคาทองคำแท่งในประเทศ 96.5% ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 25,600 – 26,100 บาท ต่อบาททองคำ โดยราคาทองคำปิดอยู่ที่ระดับ 25,950 บาท ต่อบาททองคำ ปรับเพิ่มขึ้น 400 เมื่อเปรียบเทียบกับราคาปิดของสัปดาห์ก่อนหน้า (สัปดาห์ก่อนหน้าปิดที่ 25,550 บาท)

 

:earth_africa: ปัจจัยที่ต้องติดตาม

1. ปริมาณการซื้อขายทองคำในประเทศอาจเบาบาง เนื่องจากเป็นวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์

2. สถานการณ์การเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่เป็นตัวสะท้อนทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน

3. การเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจของจีน เช่น  GDP, การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร, การผลิตภาคอุตสาหกรรม, ยอดค้าปลีก เพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจของจีน ซึ่งหากข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจีนมีสัญญาณของการฟื้นตัวขึ้น อาจส่งผลให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกลดความน่าสนใจในการลงทุน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *