market_watch
วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564
 

คำแนะนำรายวัน

SIDEWAYS UP

กรอบ

1888-1920

จุดเข้า

BUY 1888-1900

เป้าหมาย

1910-1925

STOP LOSS

1860

คำแนะนำรายสัปดาห์

SIDEWAYS

กรอบ

1820-1990

จุดเข้า

BUY 1860-1870

เป้าหมาย

1920-1950

STOP LOSS

1820

Gold Spot Gold (Spot)

แนวต้าน

1910

1920

1930

แนวรับ

1890

1880

1860

SCT Daily Market Update SCT Daily Market Update

 

Intraday

1-7 Days

1-3 Months

Gold/Silver

SW/SW UP

SW UP

NEUTRAL

Dollar

SW DOWN

SW

BULLISH

Stock

SW

SW UP

BULLISH

Baht

SW

SW

NEUTRAL

ทองขึ้นต่อข้าม $1900 เนื่องจากค่าเงินและ BOND YIELD สหรัฐฯย่อตัวหลังตัวเลขความเชื่อมั่นและยอดขายบ้านสหรัฐฯออกมาต่ำกว่าคาด ภาพรวมทองเป็นขาขึ้นเพราะนักลงทุนกังวลเงินเฟ้อและคาดว่าเฟดไม่กล้าขึ้นดอกเบี้ยหรือชะลอวงเงิน QE ในภาวะโควิดตอนนี้

กลยุทธ์การเทรด ปิดชอต และรอย่อซื้อเล่นสั้นตามการสวิงแต่ต้องระวังความผันผวนเนื่องจากราคาเข้าโซนสูงๆอีกรอบและแรงขายสามารถปรากฎได้ทุกเมื่อ เมื่อมีข่าวมากระทบ

Market Summary สภาพตลาดล่าสุด Market Summary สภาพตลาดล่าสุด

Data Insight

ราคาปิด

เปลี่ยนแปลง

มีผลต่อทอง

ราคาสมาคม (Baht)

27900

300

บวก

Gold Spot (ดอลล่าร์)

1898.00

13.5

บวก

Silver Spot (ดอลล่าร์)

28.056

0.298

บวก

เงินบาท (บาท/ดอลล่าร์)

31.34

0.05

บวก

SPDR (ตัน)

1046.12

0

คงที่

US index

89.68

-0.16

บวก

GDL (กองทุนทอง)

177.95

1.60

บวก

เงินยูโร (ยูโร/ดอลล่าร์)

1.2245

0.0032

บวก

เงินเยน (ดอลล่าร์/เยน)

108.78

-0.06

บวก

เงินปอนด์ (ปอนด์/ดอลล่าร์)

1.4141

-0.0013

ลบ

OIL West Texas (WTI)

65.89

-0.02

ลบ

ดัชนีดาวน์โจนส์

34312.46

-81.52

บวก

ดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐฯอายุ 10 ปี

1.558

-0.045

บวก

Bit Coin (บิทคอยน์/ดอลล่าร์)

38471.81

3223.65

บวก

Economic Calendar ปฏิทินเศรษฐกิจ Economic Calendar ปฏิทินเศรษฐกิจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *